Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010

Η πρόταση του κοινοτικού Συμβούλου Μελισσουργών Νικολάου Χρ. Κούτσικου για τον Καλλικράτη

΄Αρτα , 25 Ιανουαρίου 2010
Κύριε Πρόεδρε -Κύριοι Συνάδελφοι
-Σχετικά με το θέμα ημερησίας διάταξης {Η Κοινότητα μπροστά στη νέα διοικητική διαίρεση όπως εμφανίζεται στο σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (αριθ. Πρόσκλησης 41/2010} έχω να κάνω τις παρακάτω παρατηρήσεις:
1.-Συμφωνώ ,επί της αρχής ,για την ανάγκη εφαρμογής του Προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως αυτό κατατέθηκε από την Κυβέρνηση καθώς επίσης και με τις παρατηρήσεις-προτάσεις της ΚΕΔΚΕ όπως αυτές διατυπώνονται στην Απόφαση του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ,που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2010.
2.-Είμαι αντίθετος με την πρόταση του Ι.Τ.Α. και της ΤΕΔΚ Ν.΄Αρτας που προτείνουν να συνενωθούν οι Δήμοι Αθαμανίας , Αγνάντων και οι Κοινότητες Μελισσουργών και Θεοδωριάνων σε νέο Δήμο.Στην πρόταση αυτή δεν ελήφθησαν καθόλου υπόψη τα αναπτυξιακά ,κοινωνικά ,τοπικά ,γεωγραφικά ,συγκοινωνιακά , ιστορικά και πολιτιστικά κριτήρια της περιοχής μας ,δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Κοινότητάς μας και κρίνεται απαράδεκτη.
3.-Το μέλλον του Χωριού μας ,λόγω της γεωγραφικής του θέσης είναι συνηφασμένο με το παρόν και το μέλλον της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων όπου αποτελεί και σημείο αναφοράς εδώ και εκατοντάδες χρόνια.
Κατόπιν των ανωτέρω η θέση μου για την νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όσον αφορά το μέλλον της Κοινότητάς μας είναι:
-Με βάση αντικειμενικά ,γεωγραφικά ,συγκοινωνιακά ,δημογραφικά και αναπτυξιακά κριτήρια καθώς επίσης και του ότι το Χωριό μας είναι Ορεινό , βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 600 μ. με ό,τι αυτό συνεπάγεται ,προτείνω στο Σώμα να απορριφθεί η πρόταση της ΤΕΔΚ ΄Αρτας και να παραμείνουμε Κοινότητα προβαίνοντας σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την διεκδίκηση και ικανοποίηση του αιτήματός μας αυτού.
Σε περίπτωση που το αίτημά μας αυτό δεν ικανοποιηθεί προτείνω:
Να προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την δημιουργία νέου Δήμου στον οποίο θα συνενωθούν η Κοινότητά μας ,ο Δήμος Αγνάντων και όποιος άλλος ΟΤΑ της περιοχής των Τζουμέρκων επιθυμεί ,καθότι πληρούνται πλήρως τα κριτήρια που τίθενται στην παράγραφο 100 «Κριτήρια Συνενώσεων για τους Νέους Ισχυρούς Δήμους» , της παραγράφου 53 «Νησιωτικότητα-Ορεινότητα» του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και του άρθρου 101 παρ.2 του Συντάγματος που αναφέρει «Η Διοικητική Διαίρεση της Χώρας διαμορφώνεται με βάση τις γεωοικονομικές , κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες» αλλά και με τις Βασικές Προϋποθέσεις που διατυπώνονται στην ΑΠΟΦΑΣΗ του ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της ΚΕΔΚΕ(΄Αρθρο 2 παρ.2.1 και 2.2) για την εφαρμογή της Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Ο Κοινοτικός Σύμβουλος
Νικόλαος Χρ.ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου